Dobev

Fotovoltaická elektrárna

V roce 2008 jsme uvedli do provozu fotovoltaickou elektrárnu v Dobevi. Dobev leží v Jihočeském kraji, 8 km západně od Písku a zhruba 12 km severovýchodně od Strakonic. Tato oblast je vhodná pro výrobu elektřiny ze slunečního záření. Elektrárna o instalovaném výkonu 1,211 MWp ročně vyrobí množství elektřiny pokrývající spotřebu více než 500 domácností. Sluneční energie je zachycována polykrystalickými fotovoltaickými panely Canadian Solar a Fitcraft. Celkem je nainstalovaných 5.324 kusů.

1.211

Výkon (MW)

5,324

Panely

2008

Uvedení do provozu

Podolí - Fotovoltaická elektrárna

Podolí
Fotovoltaická elektrárna

Podolí - Větrný park

Dětřichov
Větrný park