Aktuality

Účast na panelu VIP Economic Opinion Makers v Evropské Komisi

Člen představenstva Micronix Group se zúčastnil panelu VIP Economic Opinion Makers v Evropské Komisi, kde prezentoval zkušenosti a poznatky z dekád v oboru energetiky.