Aktuality

Společnost Micronix získala oprávnění

Společnost Micronix získala oprávnění pro provádění montáží, oprav, revizí a zkoušek elektrických zařízení do 230 kV.